ბიოდეგრადირებადი მასალა

  • 100% Biodegradable Compostable PLA Resin Pellet Granual Raw Material

    100% ბიოდეგრადირებადი კომპოსტირებადი PLA Resin Pellet გრანუალური ნედლეული

    პოლილაქტური მჟავა (PLA) არის ბიოლოგიურად დაფუძნებული და განახლებადი ბიოდეგრადირებადი მასალის ახალი სახეობა, რომელიც მზადდება სახამებლისგან, რომელიც შემოთავაზებულია განახლებადი მცენარეული რესურსებით (როგორიცაა სიმინდი და კასავა). სახამებლის ნედლეული გლუკოზას ღებულობდა საქარიფიკაციის გზით, შემდეგ კი გლუკოზის და გარკვეული შტამების დუღილით მაღალი სისუფთავის რძემჟავას წარმოქმნით, შემდეგ კი ქიმიური სინთეზის მეთოდით გარკვეული მოლეკულური წონის პოლილაქტური მჟავის სინთეზისთვის. მას აქვს კარგი ბიოდეგრადირება.